Departmental Reports All Archives

April 26 2022 April 26 2022
Departmental Report for April 26
April 12 2022 April 12 2022
Board Departmental Report
March 22 2022 March 22 2022
Departmental Report for BOT Meeting
March 8 2022 March 8 2022
Departmental Report
February 22nd 2022 February 22nd 2022
Departmental Report for Board of Trustee Meeting February 22nd 2022
February 8th 2022 February 8th 2022
Departmental Report for Board of Trustee Meeting February 8th 2022
January 25 2022 January 25 2022
January 11 2022 January 11 2022
December 14 2021 December 14 2021
November 9th 2021 November 9th 2021
October 26, 2021 October 26, 2021
October 12, 2021 October 12, 2021
September 28 2021 September 28 2021
September 14 2021 September 14 2021
August 24 2021 August 24 2021
August 10 2021 August 10 2021
July 27 July 27
July 12 July 12
June 22 June 22
June 8 2021 June 8 2021
May 25, 2021 May 25, 2021
May 11, 2021 May 11, 2021